Ideari

L’Associació Educació i Lleure Ubuntu promou l convivència, el reconeixement mutu i l’esperit crític. L’objectiu és transmetre un conjunt de valors socials, humans, de respecte per la natura i alhora despertar l’esperit crític en un ambient lúdic, completant l’educació familiar i escolar, acompanyant en una formació integral de les persones, intentant respondre a les necessitats individuals de cada noi o noia, al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona.


L’associació pretén donar una formació i educació durant el temps lliure dels nois i noies per tal que arribin  a ser ciutadans/es crítics i compromesos amb la societat.


La nostra entitat compta amb personal qualificat i voluntaris/es, amb una gran experiència i vocació. És aquest esperit del servei la base del funcionament de l’associació. L’estimació, els reforços positius, el tracte personalitzat, la facilitat de comunicació, la confiança, un ambient distès, l’acceptació de cadascú tal i com és, contribueixen a fer l’Associació Educació i Lleure Ubuntu un lloc bo on els nois i les noies i les famílies, així com les diferents persones que col·laboren, desenvolupin la seva personalitat per sentir-se bé amb un mateix, compartir les seves vivències, trobar un grup d’amics, ser autònoms, és a dir, aprofitar el seu temps lliure de manera constructiva, per afrontar, amb tot, les pròpies dificultats en el dia a dia. Arrelant el projecte cada cop més al barri, i promoure la participació i l’autogestió per part dels destinataris: famílies, infants i joves.