Fes-te soci o sòcia!

Fes-te soci o sòcia: Omple la sol·licitud de soci i amb una quota anual de 50 € podràs col.laborar amb els projectes que desenvolupa l’Associació Ubuntu, a més de rebre el butlletí, conèixer-nos de més a prop i participar de l’Assemblea General de socis.

 

Fes una donació econòmica per cobrir les despeses de manteniment i millores dels locals, per continuar fent possible el desenvolupament de tots els projectes d’aquet 2023. 15 anys caminant…

 

 

Formulari per a domiciliar aportacions:

  Import
  Periodicitat
  Compte bancari
  Nom i cognoms
  DNI, CIF o NIE
  Adreça
  Població
  Codi postal
  Telèfon
  Correo electrònic


  L’ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ I LLEURE UBUNTU és una Entitat no Lucrativa, declarada com de “Utilitat Pública” i per tant, acollida als beneficis fiscals de la llei 49/2002. Això significa, que les aportacions que es facin en concepte de donació o quota tenen incentius fiscals i són deduïbles de l’IRPF, amb els límits establerts per la normativa de l’impost.

  Les quantitats donades o satisfetes a les entitats i institucions previstes a la Llei 49/2002 que es destinin a la realització i desenvolupament d’activitats i programes prioritaris de mecenatge, tindran dret a la deducció següent:

   

  Com a persona física: Pels primers 150 euros donats, la desgravació a la quota de l’IRPF és del 80% ia partir d’aquest tram la desgravació passa a ser del 35%. Les donacions recurrents, a més de 3 anys, passen a ser deduïbles un 40%.

   

  Com a persona jurídica, la deducció a l’impost de societats és d’un 35%; la recurrència per més de 3 anys i imports superiors a 150 euros passa a tenir un 40% de deducció a l’impost.

   

  Límit: La base de la deducció d’aquests donatius no pot excedir el 15 per 100 de la base liquidable.

  Emplenament: Haureu de reflectir l’import de les quantitats donades a la casella «G» de l’Annex A.2 de la declaració.