ASSOCIACIÓ EDUCATIVA I LLEURE UBUNTU

C/ Vallcivera, 24, Barcelona,  08033 

Adreça electrònica ubuntu@associacioubuntu.org

 

Telèfon (Local): 93 146 52 55CAU

Escola Ferrer i Guàrdia

C/Pedraforca, 3, 08033

Dissabtes

Adreça electrònica: cauubuntuzonanord@gmail.com.@gmail.com

CENTRE OBERT: INFÀNCIA (6 a 12 anys)

Escola Ferrer i Guàrdia

C/Pedraforca, 3, 08033

De Dilluns a Dijous de 16 a 20h

Coordinació C.O.: casalinfantilubuntu@gmail.com

Educadors/es C.O.: centreobertubuntu@gmail.com

 

Telèfon: 681 688 661

CENTRE OBERT: ADOLESCENTS (12 a 16 anys)

Local Associació Educativa i Lleure Ubuntu

C/ Vallcivera, 24, Barcelona,  08033 

De Dilluns a Dijous de 16 a 20h

Coordinació C.O.: casalinfantilubuntu@gmail.com

Educadors/es C.O.: centreobertubuntu@gmail.com

 

Telèfon: 722 232 780

ESPIRAL

EBM La Muntanya

Carrer de Sant Feliu de Codines, 4, 08033 Barcelona

De Dilluns a Divendres

Adreça electrònica: espaieducatiu.espiral@gmail.com

 

Local Associació Educativa i Lleure Ubuntu

C/ Vallcivera, 24, Barcelona,  08033 

Dilluns de 9:30h a 11:30h.

Adreça electrònica: espaieducatiu.espiral@gmail.com

 

Telèfon (Local): 93 146 52 55

 

TRAMPOLÍ

Escola Ferrer i Guàrdia

C/Pedraforca, 3, 08033

De Dilluns a Divendres 

e-mail: projecte.trampoli@gmail.com 

Telèfon: 681 688 661