PROJECTE TRAMPOLÍ

Trampolí és un projecte d’atenció psicològica i logopèdica dins de la xarxa de l’escola pública que neix davant de la creixent demanda per part de professorat, direcció i famílies pertanyents a l’Escola Mestre Morera, a Ciutat Meridiana, on la crisi econòmica ha afectat greument la situació socioeconòmica de moltes persones. A causa de la saturació dels serveis públics i l’alt cost del sector privat, Trampolí és una alternativa que aposta per una psicologia i una logopèdia a l’abast de tothom. En el seu inici al 2013, Trampolí va ser impulsat per la xarxa de patrocinadors juntament amb la direcció de l’escola i actualment forma part de l’Associació de Lleure Educatiu Ubuntu.

Qui som?

Judit Cánovas – Logopeda Graduada en Logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitzada en trastorns de la parla i del llenguatge oral i escrit en la infància i l’adolescència. Logopeda a l’escola Mestre Morera, l’Associació UBUNTU i impulsora del Projecte Trampolí, també desenvolupa la seva feina en el sector privat. Actualment està finalitzant el Grau de Magisteri en Primària. Col·legiada núm. 3900.

Amanda Moreno – Psicòloga Llicenciada en Psicologia (UB), psicòloga a l’escola Mestre Morera, l’Associació UBUNTU i impulsora del Projecte Trampolí, especialitzada en trastorns d’aprenentatge en els infant i atenció a famílies. Tanmateix, continua la seva formació en teràpia familiar sistèmica a l’Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau. Membre del “Col·lectiu de Nadie”. Col·legiada número 21.602.

Què fem?

Realitzem intervencions logopèdiques i psicològiques per a infància, adolescència i famílies en horari extraescolar. Basem la nostra intervenció en col·laboració directa amb diferents agents educatius: EAP, Escola, Centre Obert,

On ho fem?

Trampolí actua al territori de Ciutat Meridiana (Nou Barris), amb seu a l’escola Mestre Morera dins de l’Associació Ubuntu.

Contacte:

93.350.66.00

projecte.trampoli@gmail.com