Aquí podreu veure la memòria del 2015 de l’Associació memòria 15