Ideari

logo petit Els valors que promou l’Associació Educació i Lleure Ubuntu són la convivència, el reconeixement mutu i l’esperit crític.

L’associació Educació i Lleure Ubuntu pretén transmetre un conjunt de valors socials, humans, de respecte per la natura i alhora despertar l’esperit crític en un ambient lúdic, tot completant l’educació familiar i escolar, ajudant així a una formació integral de les persones tot intentant respondre a les necessitats individuals de cada noi o noia, al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona.

L’associació pretén donar una formació i educació durant el temps lliure dels nois i noies per tal que arribin  a ser ciutadans/es crítics i compromesos amb la societat.

En la nostra entitat comptem amb un gran nombre de voluntaris/es formades en l’àmbit del lleure, amb una gran experiència i una gran vocació, i aquest esperit de servei és la base del funcionament de l’associació. L’estimació, els reforços positius, el tracte personalitzat, la facilitat de comunicació, la confiança, un ambient distès, l’acceptació de cadascú tal i com és, contribueixen a fer l’Associació Educació i Lleure Ubuntu un lloc bo on els nois i les noies i les famílies, així com les diferents persones que col·laboren, desenvolupin la seva personalitat, s’hi trobin bé, comparteixin les seves vivències, trobin un grup d’amics, siguin autònoms, en definitiva, vetllem perquè sàpiguen aprofitar el seu temps lliure de manera constructiva, per afrontar, amb tot, les pròpies dificultats en el dia a dia.

L’entitat vol perdurar tot el que sigui possible al llarg del temps. De fet, l’objectiu és arrelar el projecte cada cop més al barri, i promoure la participació i l’autogestió per part dels destinataris: famílies, infants i joves.